STRES

STRES

Tématika stresu se dnes týká téměř každého z nás. Přes tři čtvrtiny lidí v současnosti umírá na nemoci, na jejichž vzniku se spolupodílel stres. Neměl by se tudíž podceňovat význam stresu v každodenním životě a zejména jedna z nejrizikovějších skupin trpících stresem – podnikatelé  a manažeři by neměli opomíjet tento zdvižený prst.

Stres nás provází odnepaměti. Od vzniku lidstva až do přítomnosti se každá generace a každý z nás setkal se svou vlastní sadou stresujících faktorů a získal své vlastní zkušenosti se stresem. Lidstvo si vytváří stále více stresující prostředí, ve kterém žije. Naší planetě hrozí přelidnění, více a více zpráv, informací a zvukových bitů jen kumuluje dávku stresu, které jsme denně vystaveni.

Život není legrace, pokud míra stresu, kterou denně člověk prožije, je příliš vysoká. Samozřejmě do života každého jedince přijdou nové události a nové stresující faktory, podobně jako přichází déšť. Ale je-li člověk vybaven efektivními technikami, jak si s tím poradit, bude jeho budoucnost vypadat mnohem jasněji.

Je důležité nevšímat si jen tělesného stavu člověka, ale brát v úvahu celého člověka – jeho tělesnou, psychickou i duchovní stránku. Tyto tři složky jsou neoddělitelné a kdo upřednostňuje jen jednu z nich, tomu se to v budoucnosti může vymstít.

„Největší prověrkou člověka není to, jak si vede ve chvílích klidu a pohody, ale jak se zachová ve chvílích zkoušek a střetů.“

Martin Luther King

Komentáře

Napsat komentář

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.